ssl o vasksu 2016

ХРИСТОС ВАСКРЕСЕ!

Христос Васкресе, драга брћо и сестре!
Христос Васкресе, то значи јачи Бог од сатане.
Христос Васкресе, јачи је живот од смрти.
Христос Васкресе, јача је правда од неправде.

Везани за Христа, драга браћо и сестре ми смо одувек падали и дизали, умирали и васкрсавали.
Па и у данашње време наш народ православни страда Христа ради, али зато нас Он непрестално учи да љубимо једни друге, да праштамо једни другима па чак и онима који нас мрзе и да будемо милостиви према другим који су у невољи.
Јер каже Господ: Не одреци добра онима којима треба, кад можеш учинити. (Приче Сол. 3, 27)
Не одриче ни теби Господ оно што теби треба, не одреци ни ти човеку, кога ти је Господ послао у сусрет, да куша срце твоје. Ако ти неки сиромах један пут у животу пружи руку за помоћ, подај му и не откажи.
Сети се, колико ти је година живота, и колико сати у једном дану, и колико минута у једноме сату - свакога минута кроз толико и толико хиљада дана ти пружаш руку своју ка Господу, и Господ даје и не отказује.
Сети се милости Божје, и твоја немилост пећи ће те као жеравица, и неће ти дати мира све док се не покајеш и не омекшаш срцем. Не реци никад: досадише ми ови просјаци!
Толики милиони људи живе на земљи, и сви су просјаци у Господа, и цареви као и надничари, и богаташи као и слуге - сви су просјаци у Господа - па Господ никад не рече: досадише ми ови просјаци! О човече, заблагодари Богу, што и од тебе неко тражи какво добро, било материјално било духовно!
То значи, да си ти човек од Божјег поверења; значи: Бог ти је поверио неко Своје добро (јер сва су добра Божја). Покажи се достојан тога поверења: покажи се достојан у малом, да би ти се поверило веће.
То су речи Господње којима вас ја као ваш духовни отaц позивам све вас да чините добра дела на земљи, да би вам се вратило добро на небесима.
О Господе Свебогати и Свеблаги омекшај срце наше и просвети разум наш, да будемо милостиви у добрима која си нам Ти, Свемилостиви, поверио.
Теби нека је слава и хвала у све векове векова. Амин.
Христос Васкресе! Ваистину Васкресе! Поклонимо се Његовом Васкресењу.

Ваш молитвеник пред Васкрслим Господом
протојерејставрофор Васа Пејовић


CHRIST IS RISEN!

Christ is risen dear brothers and sisters!
Christ is risen, which means God is stronger than satan.
Christ is risen, life is stronger than death.
Christ is risen, justice is stronger than injustice.

Dear brothers and sister, we have always been falling but being connected with Christ we have also been gettin up, dying but also resurrecting.
Even presently our Orthodox people are suffering for Christ, but that is why He unceasingly teaches us to love one another, to forgive one another even to those who hate us and to be merciful towards others who are in trouble.
Lord says:
"Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it." (The Proverbs of Solomon 3:27)
Lord does not withold from you that which you need, so do not withhold either from the person whom Lord has sent to you in order to test your heart.
If a poor person extends his hand as a sign of asking for help, then help him. Remember how many years you have lived .
During those years, think for how many hours in one day, for how many minutes in one hour you have done the same – for every minute in that many thousands of days you extend your hand towards Lord, and Lord does not withhold good from you.
Remember Lord’s mercy, and your lack of mercy will be bothering you until you repent and soften your heart. Never say: I had enough of these beggars! That many millions of people live on Earth, and they are all Lord’s beggars, tzars (kings) and workers, rich and servants – they all beg from Lord - yet Lord never says: I had enough of these beggars!
Praise the Lord, because someone asks of you to help them either materially or spiritually! It means that you are a person of God’s trust; it means: God has entrusted you His good (because all goods are from God). Show him that you are worthy of His trust: prove that you are worthy in small deeds and He shall entrust you in big deeds.
Those are Lord’s words whith which I (as your spiritual father) call upon you to do good deeds on Earth, so you shall recieve your reward in heaven. Almighty and allmerciful Lord, soften our heart and enlighten our mind, so we become merciful in deeds which you have entrust upon us.
For thy is the Kingdom and the glory for now and ever. Amen.
Christ is risen! He is truly risen! Let us bow to His ressurection.

Your prayor in front of the resureccted Lord
protopresbyter stavrophor Vasa Pejovic

ssl footer 2016 02