biblioteka logos s 01

Управа црквено-школске општине Свети Сава донела је одлуку о оснивању Црквене Библиотеке, која ће се звати Библиотека Логос. Намена оснивања Црквене Библиотеке  је да служи духовним и образовним потребама својих чланова. Тренутно смо у фази каталогизације до сада скупљене грађе као и прављења правилника за процедуре и услуге. Више података о Библиотеци Логос биће доступно након њеног званичног отварања.

Позивамо све вас који сте у могућности да нам помогнете вашом донацијом кроз појединачне књиге, сабрана дела, монетарну помоћ, итд. Само донација која је у складу са потребама библиотеке биће уврштена у њену колекцију. Библиотечка грађа ће углавном бити састављена од материјала о Православљу, српском језику и култури у виду књига, новина, часописа, ЦД-ева, ДВД-ева и слично. Библиотечка грађа може бити на српском језику или енглеском језику и мора бити у добром стању. Сва грађа донирана библиотеци аутоматски постаје њено власништво и тиме библиотека задржава право о одлучивању да ли ће та грађа бити укључена у колекцију или бити искоришћена на други начин.

Чек треба бити упућен на име “St. Sava Serbian Orthodox Church” са назнаком да је новац намењен “Logos Library”. Библиотекар ће настојати да контактира донаторa с намером да сазна како би донатор волео да уплаћени износ буде потрошен на основу списка са потрепштинама библиотеке. Списак ће ускоро бити постављен на интернет страници. Неке од могућности су: куповина књига, претплата на новине или часопис, куповина потребних ствари попут компјутера, стола, полица итд. Били бисмо захвални уколико бисте се консултовали са нама пре куповине.

Донације могу бити достављене Недељом након Литургије у туторској просторији (која се налази у Цркви поред места где се продају свеће). Литургија почиње у 10 часова. Молимо да нас обавестите када то будете учинили. Уколико нисте у могућности да доставите вашу донацију у туторску просторију, или ако имате било каква питања или предлоге, слободно нас контактирајте путем електронске поште на: info[at]svetisavalondon.com

Хвала вам много на вашој подршци!

biblioteka logos s 02

St. Sava Church Assembly voted to establish a Church Library, which will be called Logos Library. The purpose of creating a Church Library is to serve spiritual and educational needs of all of its members. Currently we are going through a complete cataloging of material we have collected so far, as well as creating policies and procedures.
More information about Logos Library will be available after its official opening.

We are asking all of you who are able to assist us with donations in the form of single items, collections, monetary gifts, etc. Only donations that meet the needs of the library will be included in the library's collection. The library collection will be mainly composed of material about Orthodox Christianity, Serbian language and culture in the forms of books, newspapers, magazines, CDs, DVDs, etc. Items can be in Serbian or English and need to be in a good condition. All items donated to Logos Library become its property and it reserve the right to decide whether they will be added to the collection, or used in a different manner.

Checks made out to the St. Sava Serbian Orthodox Church” should have a notation that money is intended for the “Logos Library”. The library staff will attempt to contact the donors in order to find out how they would like to have the monetary donation to be used based on the compiled list of library's wishlist. We will be posting the “wishlist” soon on our website. Some possibilities include: buying books, subscribing to a newspaper or a magazine, purchasing supplies such as computer, desk, bookshelves, etc. We would appreciate it if you would consult us prior to making any purchases.

Donations can be dropped off on Sundays after the Liturgy in the tutor's room (located in the Church next to where candles are sold). Liturgy starts at 10am. Please inform us when you intend to do so. If you are unable to drop off your donation, or if you have any questions or suggestions, do not hesitate to contact us via email at info[at]svetisavalondon.com

Thank you very much for your support!

ssl footer 2016 02